Ke stažení

Program pro čtení souborů *.pdf    AdobeReader 9.3 CZ

 

FORMULÁŘE

Vloženo kdy

Změnový formulář. Formulář, který vyplňuje při změně vlastníka společně starý a nový majitel bytové jednotky. Dokument slouží k zanesení změn v evidenci i účetnictví. (*.pdf) (*.doc)

18.11.2009

Seznam osob v bytě. Formulář je povinen vyplnit nový vlastník bytové jednotky při převzetí bytu a stávající vlastník bytové jednotky vždy, když dojde ke změně osob, které trvale obývají bytovou jednotku.  (*.pdf) (*.doc)

18.11.2009

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář, kterým dává majitel SVJ souhlas ke zpracováno osbních údajů pro potřeby správy domu Na Vinci 1732. (*pdf) (*.doc)
 

25.5.2018

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Vloženo kdy

Plochy bytů a hlasovací podíly (*.pdf)

22.10.2009

Stanovy Společenství Na Vinici 1732 - schváleny 24.5.2015 (*.pdf) (*.doc)

25.05.2015

Domovní řád - schválen 4.10.2009 (*.pdf) (*.doc)

22.10.2009

Průkaz energetické náročnosti budovy včetně protokolu (*pdf) 06.12.2015

 

OSTATNÍ

Vloženo kdy

17. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (26.05.2024)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Zpráva o činnosti správce
5. Revizní zpráva
6. Finanční transakce provedené bankou (p. Dóka)
7. Informace o úvěru
8. Účetní závěrka 2023

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

          9. Plán oprav a rekonstrukcí 2024
        10. Rozpočet 2024
        12. Zápis

 

12.5.2024

16. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (28.05.2023)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Zpráva o činnosti správce
5. Revizní zpráva
6. Finanční transakce provedené bankou (p. Dóka)
7. Informace o úvěru
8. Účetní závěrka 2022

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

          9. Plán oprav a rekonstrukcí 2023
        10. Rozpočet 2023
        11. Smlouva o dodávce tepla
        12. Zápis

 

9.5.2023

15. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (29.05.2022)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Zpráva o činnosti správce
5. Revizní zpráva
6. Finanční transakce provedené bankou (p. Dóka)
7. Informace o úvěru
8. Účetní závěrka 2021

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

          9. Plán oprav a rekonstrukcí 2022
        10. Rozpočet 2022
        11. Zápis

 

2.5.2022

14. Shromáždění PER ROLLAM  - ZAHESLOVÁNO

1. Hlasovací lístek
2. Pokyny k hlasování
3. Účetní závěrka 2020

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

4. Informace o úvěru

 

22.9.2021

13. Shromáždění PER ROLLAM  - ZAHESLOVÁNO

1. Hlasovací lístek
2. Pokyny k hlasování
3. Účetní závěrka 2019

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

4. Informace o úvěru

     

5.10.2020

12. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (26.05.2019)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Zpráva o činnosti správce
5. Revizní zpráva
6. Finanční transakce provedené bankou (p. Dóka)
7. Informace o úvěru
8. Účetní závěrka 2016

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

          9. Plán oprav a rekonstrukcí 2019
        10. Rozpočet 2019
        11. Zápis

 

3.6.2019

a

1.7.2019

11. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (27.05.2018)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Smlouva o smlouvě budoucí na dodávku tepla
4. Účetní závěrka 2017

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

5. Návrh rozpočtu 2018

 

 

10. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (28.05.2017  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Finanční transakce provedené bankou (p. Dóka)
5. Účetní závěrka 2016

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

          6. Úvěr a jeho budoucí splácení (ing. Kozák)
          7. Rekonstrukce výtahů

                    Poslední inspekční zpráva
                    Cenová nabídka NKZ Říčany

          8. Plán oprav a rekonstrukcí 2017 - návrh
          9. Rozpočet 2017 - návrh
        10. Vytápění následujících 15 let - Smlouva o smlouvě budoucí (návrh)
        11. Zápis

 

 

9. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (08.05.2016)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Účetní závěrka 2013

Hlavní kniha
Kniha přijatých faktur
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Finanční transakce provedené bankou (p. Dóka)
Souhrn vyúčtování 2015
Zpráva o hospodaření

          5. Zpráva o činnosti správce
          6. Úvěr a jeho budoucí splácení (ing. Kozák)
          7. Domovní řád
          8. Kamerový systém nabídka
          9. Kamerový systém - stanovisko UOOÚ 
        10. Informace k vytápění následujících 15 let
        11. Plán oprav a rekonstrukcí 2016 - návrh
        12. Rozpočet 2016 - návrh
        13. Zápis

 

Zápis z revize plynu 2015.pdf

6.12.2015

Zápis o preventivní požární prohlídce objektu (2015).pdf

8. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (24.05.2015)  - ZAHESLOVÁNO
 1. Pozvánka na shromáždění

 2. Plná moc

 3. Nové stanovy společenství dle nařízení NOZ

 4. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2015
  Daňové přiznání 2014
  Zpráva o hospodaření 2014
  Kniha přijatých faktur
  Pokladní kniha
  Přehled nezaplacených závazků k 31.12.2014
  Hlavní kniha - náklady
  Hlavní kniha - jiné závazky
  Hlavní kniha - dotace na úroky z úvěru
  Poskytnuté zálohy
  Poskytnuté zálohy - elektřina spol.prostor
  Opis pořízených dokladů - banka

 5. Zpráva o činnosti správce

 6. Kamerový systém

 7. Rozpočet na rok 2015

 8. Nabídka firmy CZNET

 9. Zápis

    03.5.2015
7. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (18.05.2014)  - ZAHESLOVÁNO

1. Pozvánka na shromáždění
2. Plná moc
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Daňové přiznání 2013
5. Účetní závěrka 2013

Hlavní kniha
Pokladní deník
Výnos z pronájmu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o hospodaření

          6. Návrh prací a oprav v roce 2014
          7. Zpráva o činnosti správce
          8. Rozpočet na rok 2014
          9. Zápis ze shromáždění

 

    30.4.2014
6. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (12.05.2013)  - ZAHESLOVÁNO

1. Zpráva o činnosti výboru
2. Účetní závěrka 2012

Obratová předvaha
Pohyby na účtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o hospodaření

3. Zpráva o činnosti správce
4. Rozpočet na rok 2013
5. Zápis ze shromáždění

 

 23.5.2013
5. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (13.05.2012)  - ZAHESLOVÁNO

1. Zpráva o činnosti výboru
2. Účetní závěrka 2011

Hlavní kniha
Obratová předvaha
Pohyby na účtu
Rozvaha
Stav účtů
Výsledovka
Zpráva o hospodaření

3. Rozpočet na rok 2012
4. Zápis ze shromáždění

8.5.2012

4. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (08.05.2011)  - ZAHESLOVÁNO

 1. Zpráva o činnosti výboru

 2. Zpráva o rekonstrukci domu

 3. Vyčíslení nákladů rekonstrukce

 4. Účetní závěrka 2010
  Hlavní kniha
  Obratová předvaha
  Pohyby na účtu
  Příloha  k závěrce
  Stav účtů
  Účetní výkazy Zpráva o hospodaření

 5. Rozpočet 2011

 6. Výplata za okna vyměněná před rekonstrukcí

 7. Zápis ze shromáždění

 8. Usnesení

01.05.2011
10.05.2011
 a  20.10.2011

3. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732 (11.04.2010)

  1. Zpráva o průběhu rekonstrukce domu
  2. Zpráva o činnosti výboru od minulého shromáždění
  3. Zpráva o činnosti správce za rok 2009 (materiál předkládá MIVA)
  4. Zpráva o hospodaření 2009 (předkládá MiIVA) - zaheslováno
  5. Přehled příjmů a výdajů na účtu společenství za rok 2009 - zaheslováno
  6. Návrh rozpočtu na rok 2010 - zaheslováno
  7. Zápis ze shromáždění - zaheslováno
  8. Usnesení

25.04.2010

Dokumenty k rekonstrukci domu (zaheslováno, heslo na vyžádání)

  1. Energetický audit
  2. Průkaz energetické náročnosti budovy
  3. Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
  4. Odborný posudek pro dotační program Zelená úsporám
  5. Barevné provedení fasády
  6. Souhrnná technická zpráva
  7. Technická zpráva - elektro
  8. Technická zpráva - plyn
  9. Technická zpráva - voda a kanalizace
10. Technická zpráva - výtah
11. Technická zpráva - topení

31.03.2010

2. Shromáždění Společenství Na Vinici 1732

 

 1. Zpráva o činnosti výboru (*.pdf)
 2. Informace o správcování (*pdf)
 3. Usnesení (*.pdf)

22.10.2009

Smlouva se SMBD o poradenské pomoci k zajištění povinností stanovených § 9 zákona 72/1994 sb. o vlastnictví bytů (*.pdf)

22.10.2009