AKTUALITY


Předokenní rolety (14.1.2024)

Výbor uzavřel výběrové řízení na výrobu a montáž předokenních motorem ovládaných rolet. Zvítězila firma Rollo, s.r.o. Cena včetně DPH nepřesáhne 2 miliony korun, takže zakázku lze celou realizovat z  prostředků SVJ bez další finanční účasti jednotlivých majitelů. Rolety budou osazeny na obě okna v garsonkách a okna v ložnici a dětském pokoji u třípokojových bytů. Budou ovládány jedním vícekanálovým dálkovým ovladačem, který umožní ovládání jednotlivých oken nebo obou oken dohromady.

Tato investice podlého schválení shromážděním vlastníků. Pokud shromáždění akci schválí, chtěli bychom realizaci provést ještě v 1. pololetí letošního roku, aby rolety sloužily v parných dnech již toto léto. Pro se výbor rozhodl provést písemné hlasování PER ROLLAM. Hlasování proběhne v době od 25.1. do 15.2.2024. Pro schválení a realizaci investice je třeba nepoloviční většinay všech hlasovacích podílů.

 

Co je třeba k realizace akce ze strany majitelů bytů:

 1. Zpřístupnit byt v době, kdy bude zhotovitel provádět zaměření oken (rolety budou vyrobeny na míru)
 2. Zpřístupnit byt pro montáž rolet

Podrobnější informace bude zaslána spolu s hlasovacím lístkem.


Přístup na portál "ista 24.cz" - potvrzení o přijetí (14.1.2024)

Žádám všechny, kterým zasíláme dokumenty emailem, a kteří tak dosud neučinili, abyste potvrdili příjem údajů pro přístup do portálu !ista24.cz". Dokument byl zaslán 29.12.2023


Přístup na portál "ista 24.cz" (29.12.2023)

Od 1.1.2024 vstupuje v platnost nová legislativa, která ukládá informovat majitele bytu o spotřebě tepla a vody měsíčně. Proto byl aktivován přístup na portál firmy ista Česká republika s.r.o. Každý majitel bytové jednotky obdrží v průběhu ledna 2024 přístupové údaje pro svůj byt a bude moci online sledovat spotřebu tepla a vody.

Video návod pro první přihlášení můžete otevřít ZDE nebo stáhnout v tištěné podobě ZDE.


Zvýšení cen tepla (29.12.2023)

Výbor SVJ obdržel od dodavatele teple cenové ujednání pro rok 2024. Dochází k navýšení ceny tepla tak, jak jsme informovali již na minulém shromáždění. Hlavním důvodem je ukončení zastrojování ceny plynu a elektrické energie, které platilo pro roky 2022 a 2023.

Cena za 1 GJ v roce 2023 (dle cenového ujednání pro rok 2023, skutečně bude vyúčtováno až v lednu 2024): 648,- Kč+ DPH

Cena za 1 GJ v roce 2024 dle cenového ujednání: 1035,- Kč + DPH, to je cenový  nárůst o 60%.

Příslušný doklad můžete stáhnout ZDE.


Předokenní rolety (14.11.2023)

Jak uložilo výboru shromáždění vlastníků, probíhá v současné době výběrové řízení na dodávku a montáž předokenní rolet. Ty by měly být osazeny na obou oknech v garsonkách a na oknech ložnice a dětského pokoje v třípokojových bytech. Předokenní rolety poptáváme jako motorové na dálkové ovládání.

Původně diskutovanou variantu, že výbor zajistí co nejnižší cenu a zájemnici si pak rolety objednají a uhradí, navrhuje výbor změnit. Jak ukazuje dosavadní výběrové řízení (stále ještě neuzavřené), bude možné zakázku uhradit z fondu oprav. Rolety by tak byly osazeny ve všech bytech. Jakmile bude výběrové řízení uzavřeno, bude provedeno hlasování PER ROLLAM, zda takovou investici, která zvýši kvalitu bydlení, z prostředků SVJ realizovat. Nechceme čekat na květnové shromáždění, aby v případě, že investici členové SVJ schválí, mohla realizace proběhnout již na jaře a předokenní rolety mohly sloužit již příští léto.


Seřízení oken (14.11.2023)

Jak bylo rozhodnuto na shromáždění vlastníků, zrealizoval výbor SVJ servis oken a balkónových dveří včetně oken na společných chodbách domu. Mimo několik bytů, jejichž vlastníci službu odmítli, byl servis proveden. Výbor nezaznamenal žádné stížnosti na provedené práce.


Přepojení internetu (14.11.2023)

K 1. listopadu 2023 byla cnetrálně provedena změna poskytovatele internetu všem, kteří jste měli uzavřenou smlouvu se společností Net On Line Sun s.r.o. V nastavení Vašich počítačů a routerů není třeba nic měnit. Mění se pochopitelně i příjemce plateb za internetové připojení. Pokud jste měli nastavenou platbu jako trvalý příkaz, nezapomeňte ho na firmu Net On Line Sun s.r.o. zrušit.

 

Připomínám, že vztah mezi Vámi a firmou FiberCity, s.r.o.  (nebo jiným poskytovatelem internetu) je výlučně Váš a SVJ do něho nijak nezasahuje. Je to obdoba smlouvy, kterou máte uzavřenou na odběr elektřiny nebo plynu. Jakékoli stížnosti, poruchy, apod. je proto třeba řešit přímo s poskytovatelem služby.

 

Jednatel firmy FiberCity s.r.o. opakovaně potvrdil výboru SVJ, že cenu za internetové připojení garantuje po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy. Cena za internetovou TV se v budoucnu může měnit podle toho, jak ji bude upravovat poskytovatel TV (obdobně tomu bylo také u Net On Line Sun s.r.o.)

 


Změna poskytovatele internetu (19.9.2023)

Na výbor SVJ se začali obracet někteří vlastnící bytů s tím, že dostali email od firmy Net On Line Sun s.r.o. o ukončení jejich sužeb a převodu na firmu FiberCity s.r.o. Firma Net On Line Sun sr.o. výbor SVJ nijak nekontaktovala a obchodní zástupce pro naši lokalitu na dotaz předsedy nedokázal korektně odpovědět. Proto jsem se obrátil na jednatele firmy FiberCity, s.r.o. s dotazem, co rozesílaný e-mail znamená. Shrnuji:

 • Dosavadní poskytovatel internetového připojení - firma Net On Line Sun s.r.o. v naší lokalitě končí. U zákazníků, kteří mají internetové připojení bez internetové televize ke dni 1. října 2023, u zákazníků s TV k 1.listopadu 2023. V současné době zasílá zákazníkům strohý email, kde jim tuto skutečnost oznamuje.
   

 • Připojení k tomuto datu přebírá firma FiberCity, s.r.o., která bude uzavírat s každým zákazníkem novou smlouvu.

Pochopitelně máte plné právo se rozhodnout, jestli budete změnu akceptovat, nebo zvolíte  jiného možného poskytovatele.

 

Moje osobní doporučení je změnu akceptovat z těchto důvodů:

 • S firmou FiberCity, s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti z nedávné minulosti, kdy v našem domě realizovala optickou síť.
   

 • Firma má v současné době přiveden internet po optickém vláknu vedeném v zemi, takže se nemusíte obávat vlivu počasí na internetové připojení (v současnosti je optické vlákno vedené vzduchem nataženo mezi jednotlivými domy)
   

 • Kvalita přenosu je stejná a dokonce lepší, než u stávajícího poskytovatele
   

 • FiberCity, s.r.o. použije shodné IP adresy, které máte v současnosti, takže přechod nebude znamenat žádný technický zásah. Pokud by byly z nějakého důvodu IP adresy změněny, technik FiberCity, s.r.o. provede bezplatné přenastavení Vašich routerů.
   

 • Cena internetové připojení je garantována pro dobu deseti let takto:

  • připojení 100 Mbit symetrické (stejné pro příjem i odesílání dat): 190,- Kč/měsíc

  • připojení 1000 Mbit symetrické (stejné pro příjem i odesílání dat): 240,- Kč/měsíc

  • TV (80 programů): 50 Kč/měsíc

           Bližší informace ZDE.
   

 • Zástupce FiberCity, s.r.o. bude každého stávajícího zákazníka firmy Net On Line Sun s.r.o. kontaktovat a uzavře s ním novou smlouvu o poskytování internetových služeb.

Martin Janata, předseda SVJ


Servis oken (6.9.2023)

Od 2.10.2023 bude probíhat servis oken. Budou prováděny tyto práce:

- seřízení oken
-  promazání kování
- dotažení excentru na kován
- oživení těsnění

Servis bude provádět firma OKNA BENÁTKY - Karel Šulc (http://www.oknabenatky.cz/).

Práce budou hrazeny z fondu oprav. Firma je připravena maximálně se termínově přizpůsobit Vašim potřebám (obdoba přípojek optické sítě). V nejbližších dnech Vás bude kontaktovat některý člen výboru, abychom zjistili, který termín by Vám nejlépe vyhovoval (kdykoli před den, jen odpoledne, sobota ....)

V současné době obchází naše byty brigádníci některých okařských firem a nabízejí obdobné práce. Prosím, nereflektujte na tyto nabídky. Pokud si servis objednáte jinde, museli byste si ho hradit sami.


Poruchy STA (6.9.2023)

V srpnu a na začátku září jsme řešili opakované závady v příjmu televizního signálu - závady STA. Ve vchodu B se některý "odborník" z našich řad pokoušel o zlepšení příjmu zásahem do programovatelných zesilovačů signálu a jeden poškodil tak, že musel být vyměněn. Byl nahrazen modernějším zařízením, které umožňuje příjem TV signálu současně z několika vysílačů (typicky Žižkov a Buková Hora). Pokus se tento typ zesilovače signálu osvědčí, bude vyměněn i ve zbylých dvou vchodech.


Nabídka internetového připojení (1.7.2023)

Firma MCFiber s.r.o., která u nás realizovala optickou sít nabízí pro náš dům výhodné ceny internetového připojení:

 • rychlost 100/100 Mbit za 190,- Kč/měsíc

 • rychlost 1000/1000 Mbit za 240,- Kč/měsíc

K internetovému tarifu lze přikoupit TV start balíček za 50,- Kč/měsíc

Ceny jsou garantovány minimálně po dobu 10 let.

 

Pokud zatím internetové připojení nemáme a uvažujete o něm, nebo pokud nejste spokojeni se stávajícím poskytovatelem, je toto možná alternativa. Leták firmy MCFiber  můžete stáhnout ZDE.


Závada na elektroinstalaci (1.7.2023)

V neděli 18.6. dopoledne vyhořel jistič v 6. patře ve vchodu C. Následkem toho vypadla i jedna fáze (nožová pojistka v rozvaděči před domem). Technik BBM a.s. vadný jistič vyměnil a pracovník firmy ČEZ provedl zásah v rozvaděči před domem. Závada byla odstraněna okolo poledne.


Malování společných prostor (9.6.2023)

Od pondělí 12.6.2023 bude probíhat malování společných prostor - chodeb v celém objektu. malování bude provedeno po jednotlivých vhchodec v pořadí A - B - C. Aby mohla akce proběhnout, je bezpodmínečně nutné z chodeb odstranit VEŠKERÝ MATERIÁL (skřííňky, botníky, květiny, rohožky....) Děkujeme za pochopení.


Optická síť (9.6.2023)

V pátek 9.6.2023 byla předána firmou FiberCity do užívání optická síť bez závad. Platba bude na žádost jednatele provedena na mateřskou firmu TwigoNet Eurole, IČO: 29203414


Shromáždění vlastníků (9.5.2023)

Shromáždění vlastníků bude v neděli 28.5.2023 od 15.00 hodin.

Místo:  Jídelna Popelka s.r.o. Průmyslová 2469 250 01 Brandýs nad Labem

Pozvánku s programem a projednávanými materiály obdržíte nejpozději 2 týdny před konáním shromáždění.

 

Program:

1. Volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Revizní zpráva
5. Informace o splátkách úvěru
6. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2022
7. Přestávka 20 minut
8. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2023
9. Rozpočet na rok 2023
10. Smlouva o dodávkách tepla a schválení věcného břemene pro technologii výměníku
11. Diskuse
12. Závěr

 

Materiály budou postupně zveřejňovány ZDE. Uživatelské jméno a heslo bude uvedeno na pozvánce.


Přeplatky záloh 2022  vyplaceny (9.5.2023)

Dne 9.5.2023 byla odeslána výplata přeplatků záloh 2023majitelům bytů, kteří se nezřekli lhůty na odvolání. Vyplaceny jsou všechny přeplatky. Prověřte si, že peníze dorazily na Váš účet. V opačném případě, prosím, informujte předsedu SVJ.


Přeplatky záloh 2022 - dosud nevyplaceno (12.4.2023)

Majitelé bytů 2, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 34, 36, 43, 44, 54, 62, 63 a 71 se dosud nezřekli lhůty na odvolání (nebo alespoň takovou informaci nemám). Přeplatky jim proto nebyly prozatím vyplaceny


Přeplatky záloh 2022 - odeslání (12.4.2023)

Dnes byla provedena výplata záloh těmto majitelům bytů, kteří se zřekli lhůty na odvolání: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12,  13, 15, 16, 17, 18 a 24

Prověřte si, že peníze dorazily na Váš účet. V opačném případě, prosím, informujte předsedu SVJ.


Přeplatky záloh 2022 - odeslání (10.4.2023)

Dnes byla provedena výplata záloh majitelům bytů, kteří se zřekli lhůty na odvolání (nemám zatím k dispozici osobní předání vchod A):

8, 14, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 - 2x, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72

Prověřte si, že peníze dorazily na Váš účet. V opačném případě, prosím, informujte předsedu SVJ.


Optická síť (17.3.2023)

Práce spojené s vybudováním optické sítě budou probíhat od 1.4.2023 do 28.5.2023 takto:

 • vchod A: 3. - 16. 4. 2023

 • vchod B: 24.4. - 7.5. 2023

 • vchod C: 15.- 28. 5. 2023

Do každého bytu bude proveden průraz pro tenký optický kabel a na chodbě bytu bude instalována ukončovací zásuvka 3M.

Zhotoviteli budou předány kontakty na majitele bytů. Bude se snažit maximálně se přizpůsobit Vašim potřebám při provádění přípojek v bytech.


Vyúčtování tepla (14.2.2023)

V minulých dnech jsme obdrželi fakturu za teplo odebrané v roce 2022 (tepelná energie pro radiátory i pro ohřev teplé vody). Celkové náklady činí 753.489,- Kč.

Pro srovnání v roce 2021 jsme zaplatili 779.902- Kč, v roce 2020 byla cena tepelné energie 810.294,- Kč.

 

Jak je možné, že i při enormní nárůstu cen energií máme dokonce za tři roky nejnižší částku? Cena je ovlivněna zejména:

 • klimatickými podmínkami (tuhou nebo mírnou zimou)

 • existencí kogenerační jednotky, která snižuje cenu za GJ tepla

 • zastrojovanými cenami plynu

A právě zastrojovaná cena plynu, o kterou se postaral dodavatel tepla - BBM a.s.. nezpůsobila zdražení ceny tepla v naší lokalitě. Cena za GJ je 645,- Kč bez DPH za 1 GJ (jen pro srovnání cena tepla na sídlišti u nádraží je dvojnásobná).

 

Cenu plynu má BBM a.s. zastrojovanou i pro rok 2023, takže ani v letošním roce nepředpokládáme žádný enormní nárůst. K cenovému skoku, bohužel směrem vzhůru, dojde až v roce 2024. Je třeba se na tuto skutečnost připravit. Dnes nikdo nedokáže odhadnout vývoj ceny plnu na energetické burze, v současné době mírně klesá... Tak uvidíme :).

 

V současné době probíhá zpracování ve firmě iSta a je připravuje se rozúčtování tepla mezi jednotlivé majitele bytů. Budeme včas informovat.


Výběrové řízení na zhotovitele optické sítě ukončeno (14.2.2023)

Jak uložilo poslední shromáždění, provedl výbor výběrové řízení na zhotovitele vnitřní optické sítě v našem domě.

Byly poptány tyto firmy:

 • MC Systems & Services s.r.o., IČO: 28252063 

 • Jiří Novotný - TERM, IČO: 41469054 

 • Lubicon s.r.o., IČO: 27157202

 • COMES, spol. s r.o., IČO: 17047561

 • FiberCity, IČO: 24854221

Vítězem výběrového řízení se stala firma FiberCity, která předložila nejvýhodnější nabídku včetně desetileté záruky na dílo a včetně záručního i pozáručního servisu. V současné době jsme v procesu uzavírání smlouvy o dílo. Realizace bude probíhat od 1.4.2023, přesný harmonogram bude s předstihem publikován.


PF 2023 (1.12.2022)

Všem našim členům přejeme v roce 2023 pevné zdraví, štěstí, životní optimismus a jen dobré a nekonfliktní sousedy. Ať je tento rok rokem dobrým.

A dobrá zpráva hned na začátku. BBM a.s. předložila cenové ujednání na dodávky tepla v roce 2023, které jsou stejné, jako v loňském roce. Nedochází tedy k navýšení záloh. Důvodem je skutečnost, že BBM a.s. má pro tento rok ještě zastropovánu cenu plynu a cenu dále snižuje kogenerační jednotka.


Výměna zámku (1.1.2023)

28. prosince byl vyměněn elektromechanický zámek ve horních dveřích ve vchodu B.


Starší aktuality

AKTUALITY


Zvýšení cen tepla (29.12.2023)

Výbor SVJ obdržel od dodavatele teple cenové ujednání pro rok 2024. Dochází k navýšení ceny tepla tak, jak jsme informovali již na minulém shromáždění. Hlavním důvodem je ukončení zastrojování ceny plynu a elektrické energie, které platilo pro roky 2022 a 2023.

Cena za 1 GJ v roce 2023 (dle cenového ujednání pro rok 2023, skutečně bude vyúčtováno až v lednu 2024): 648,- Kč+ DPH


Předokenní rolety (14.11.2023)

Jak uložilo výboru shromáždění vlastníků, probíhá v současné době výběrové řízení na dodávku a montáž předokenní rolet. Ty by měly být osazeny na obou oknech v garsonkách a na oknech ložnice a dětského pokoje v třípokojových bytech. Předokenní rolety poptáváme jako motorové na dálkové ovládání.

Původně diskutovanou variantu, že výbor zajistí co nejnižší cenu a zájemnici si pak rolety objednají a uhradí, navrhuje výbor změnit. Jak ukazuje dosavadní výběrové řízení (stále ještě neuzavřené), bude možné zakázku uhradit z fondu oprav. Rolety by tak byly osazeny ve všech bytech. Jakmile bude výběrové řízení uzavřeno, bude provedeno hlasování PER ROLLAM, zda takovou investici, která zvýši kvalitu bydlení, z prostředků SVJ realizovat. Nechceme čekat na květnové shromáždění, aby v případě, že investici členové SVJ schválí, mohla realizace proběhnout již na jaře a předokenní rolety mohly sloužit již příští léto.


Seřízení oken (14.11.2023)

Jak bylo rozhodnuto na shromáždění vlastníků, zrealizoval výbor SVJ servis oken a balkónových dveří včetně oken na společných chodbách domu. Mimo několik bytů, jejichž vlastníci službu odmítli, byl servis proveden. Výbor nezaznamenal žádné stížnosti na provedené práce.


Přepojení internetu (14.11.2023)

K 1. listopadu 2023 byla cnetrálně provedena změna poskytovatele internetu všem, kteří jste měli uzavřenou smlouvu se společností Net On Line Sun s.r.o. V nastavení Vašich počítačů a routerů není třeba nic měnit. Mění se pochopitelně i příjemce plateb za internetové připojení. Pokud jste měli nastavenou platbu jako trvalý příkaz, nezapomeňte ho na firmu Net On Line Sun s.r.o. zrušit.

 

Připomínám, že vztah mezi Vámi a firmou FiberCity, s.r.o.  (nebo jiným poskytovatelem internetu) je výlučně Váš a SVJ do něho nijak nezasahuje. Je to obdoba smlouvy, kterou máte uzavřenou na odběr elektřiny nebo plynu. Jakékoli stížnosti, poruchy, apod. je proto třeba řešit přímo s poskytovatelem služby.

 

Jednatel firmy FiberCity s.r.o. opakovaně potvrdil výboru SVJ, že cenu za internetové připojení garantuje po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy. Cena za internetovou TV se v budoucnu může měnit podle toho, jak ji bude upravovat poskytovatel TV (obdobně tomu bylo také u Net On Line Sun s.r.o.)

 


Změna poskytovatele internetu (19.9.2023)

Na výbor SVJ se začali obracet někteří vlastnící bytů s tím, že dostali email od firmy Net On Line Sun s.r.o. o ukončení jejich sužeb a převodu na firmu FiberCity s.r.o. Firma Net On Line Sun sr.o. výbor SVJ nijak nekontaktovala a obchodní zástupce pro naši lokalitu na dotaz předsedy nedokázal korektně odpovědět. Proto jsem se obrátil na jednatele firmy FiberCity, s.r.o. s dotazem, co rozesílaný e-mail znamená. Shrnuji:

 • Dosavadní poskytovatel internetového připojení - firma Net On Line Sun s.r.o. v naší lokalitě končí. U zákazníků, kteří mají internetové připojení bez internetové televize ke dni 1. října 2023, u zákazníků s TV k 1.listopadu 2023. V současné době zasílá zákazníkům strohý email, kde jim tuto skutečnost oznamuje.
   

 • Připojení k tomuto datu přebírá firma FiberCity, s.r.o., která bude uzavírat s každým zákazníkem novou smlouvu.

Pochopitelně máte plné právo se rozhodnout, jestli budete změnu akceptovat, nebo zvolíte  jiného možného poskytovatele.

 

Moje osobní doporučení je změnu akceptovat z těchto důvodů:

 • S firmou FiberCity, s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti z nedávné minulosti, kdy v našem domě realizovala optickou síť.
   

 • Firma má v současné době přiveden internet po optickém vláknu vedeném v zemi, takže se nemusíte obávat vlivu počasí na internetové připojení (v současnosti je optické vlákno vedené vzduchem nataženo mezi jednotlivými domy)
   

 • Kvalita přenosu je stejná a dokonce lepší, než u stávajícího poskytovatele
   

 • FiberCity, s.r.o. použije shodné IP adresy, které máte v současnosti, takže přechod nebude znamenat žádný technický zásah. Pokud by byly z nějakého důvodu IP adresy změněny, technik FiberCity, s.r.o. provede bezplatné přenastavení Vašich routerů.
   

 • Cena internetové připojení je garantována pro dobu deseti let takto:

  • připojení 100 Mbit symetrické (stejné pro příjem i odesílání dat): 190,- Kč/měsíc

  • připojení 1000 Mbit symetrické (stejné pro příjem i odesílání dat): 240,- Kč/měsíc

  • TV (80 programů): 50 Kč/měsíc

           Bližší informace ZDE.
   

 • Zástupce FiberCity, s.r.o. bude každého stávajícího zákazníka firmy Net On Line Sun s.r.o. kontaktovat a uzavře s ním novou smlouvu o poskytování internetových služeb.

Martin Janata, předseda SVJ


Servis oken (6.9.2023)

Od 2.10.2023 bude probíhat servis oken. Budou prováděny tyto práce:

- seřízení oken
-  promazání kování
- dotažení excentru na kován
- oživení těsnění

Servis bude provádět firma OKNA BENÁTKY - Karel Šulc (http://www.oknabenatky.cz/).

Práce budou hrazeny z fondu oprav. Firma je připravena maximálně se termínově přizpůsobit Vašim potřebám (obdoba přípojek optické sítě). V nejbližších dnech Vás bude kontaktovat některý člen výboru, abychom zjistili, který termín by Vám nejlépe vyhovoval (kdykoli před den, jen odpoledne, sobota ....)

V současné době obchází naše byty brigádníci některých okařských firem a nabízejí obdobné práce. Prosím, nereflektujte na tyto nabídky. Pokud si servis objednáte jinde, museli byste si ho hradit sami.


Poruchy STA (6.9.2023)

V srpnu a na začátku září jsme řešili opakované závady v příjmu televizního signálu - závady STA. Ve vchodu B se některý "odborník" z našich řad pokoušel o zlepšení příjmu zásahem do programovatelných zesilovačů signálu a jeden poškodil tak, že musel být vyměněn. Byl nahrazen modernějším zařízením, které umožňuje příjem TV signálu současně z několika vysílačů (typicky Žižkov a Buková Hora). Pokus se tento typ zesilovače signálu osvědčí, bude vyměněn i ve zbylých dvou vchodech.


Nabídka internetového připojení (1.7.2023)

Firma MCFiber s.r.o., která u nás realizovala optickou sít nabízí pro náš dům výhodné ceny internetového připojení:

 • rychlost 100/100 Mbit za 190,- Kč/měsíc

 • rychlost 1000/1000 Mbit za 240,- Kč/měsíc

K internetovému tarifu lze přikoupit TV start balíček za 50,- Kč/měsíc

Ceny jsou garantovány minimálně po dobu 10 let.

 

Pokud zatím internetové připojení nemáme a uvažujete o něm, nebo pokud nejste spokojeni se stávajícím poskytovatelem, je toto možná alternativa. Leták firmy MCFiber  můžete stáhnout ZDE.


Závada na elektroinstalaci (1.7.2023)

V neděli 18.6. dopoledne vyhořel jistič v 6. patře ve vchodu C. Následkem toho vypadla i jedna fáze (nožová pojistka v rozvaděči před domem). Technik BBM a.s. vadný jistič vyměnil a pracovník firmy ČEZ provedl zásah v rozvaděči před domem. Závada byla odstraněna okolo poledne.


Malování společných prostor (9.6.2023)

Od pondělí 12.6.2023 bude probíhat malování společných prostor - chodeb v celém objektu. malování bude provedeno po jednotlivých vhchodec v pořadí A - B - C. Aby mohla akce proběhnout, je bezpodmínečně nutné z chodeb odstranit VEŠKERÝ MATERIÁL (skřííňky, botníky, květiny, rohožky....) Děkujeme za pochopení.


Optická síť (9.6.2023)

V pátek 9.6.2023 byla předána firmou FiberCity do užívání optická síť bez závad. Platba bude na žádost jednatele provedena na mateřskou firmu TwigoNet Eurole, IČO: 29203414


Shromáždění vlastníků (9.5.2023)

Shromáždění vlastníků bude v neděli 28.5.2023 od 15.00 hodin.

Místo:  Jídelna Popelka s.r.o. Průmyslová 2469 250 01 Brandýs nad Labem

Pozvánku s programem a projednávanými materiály obdržíte nejpozději 2 týdny před konáním shromáždění.

 

Program:

1. Volba mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Revizní zpráva
5. Informace o splátkách úvěru
6. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2022
7. Přestávka 20 minut
8. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2023
9. Rozpočet na rok 2023
10. Smlouva o dodávkách tepla a schválení věcného břemene pro technologii výměníku
11. Diskuse
12. Závěr

 

Materiály budou postupně zveřejňovány ZDE. Uživatelské jméno a heslo bude uvedeno na pozvánce.


Přeplatky záloh 2022  vyplaceny (9.5.2023)

Dne 9.5.2023 byla odeslána výplata přeplatků záloh 2023majitelům bytů, kteří se nezřekli lhůty na odvolání. Vyplaceny jsou všechny přeplatky. Prověřte si, že peníze dorazily na Váš účet. V opačném případě, prosím, informujte předsedu SVJ.


Přeplatky záloh 2022 - dosud nevyplaceno (12.4.2023)

Majitelé bytů 2, 10, 11, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 34, 36, 43, 44, 54, 62, 63 a 71 se dosud nezřekli lhůty na odvolání (nebo alespoň takovou informaci nemám). Přeplatky jim proto nebyly prozatím vyplaceny


Přeplatky záloh 2022 - odeslání (12.4.2023)

Dnes byla provedena výplata záloh těmto majitelům bytů, kteří se zřekli lhůty na odvolání: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12,  13, 15, 16, 17, 18 a 24

Prověřte si, že peníze dorazily na Váš účet. V opačném případě, prosím, informujte předsedu SVJ.


Přeplatky záloh 2022 - odeslání (10.4.2023)

Dnes byla provedena výplata záloh majitelům bytů, kteří se zřekli lhůty na odvolání (nemám zatím k dispozici osobní předání vchod A):

8, 14, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 - 2x, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72

Prověřte si, že peníze dorazily na Váš účet. V opačném případě, prosím, informujte předsedu SVJ.


Optická síť (17.3.2023)

Práce spojené s vybudováním optické sítě budou probíhat od 1.4.2023 do 28.5.2023 takto:

 • vchod A: 3. - 16. 4. 2023

 • vchod B: 24.4. - 7.5. 2023

 • vchod C: 15.- 28. 5. 2023

Do každého bytu bude proveden průraz pro tenký optický kabel a na chodbě bytu bude instalována ukončovací zásuvka 3M.

Zhotoviteli budou předány kontakty na majitele bytů. Bude se snažit maximálně se přizpůsobit Vašim potřebám při provádění přípojek v bytech.


Vyúčtování tepla (14.2.2023)

V minulých dnech jsme obdrželi fakturu za teplo odebrané v roce 2022 (tepelná energie pro radiátory i pro ohřev teplé vody). Celkové náklady činí 753.489,- Kč.

Pro srovnání v roce 2021 jsme zaplatili 779.902- Kč, v roce 2020 byla cena tepelné energie 810.294,- Kč.

 

Jak je možné, že i při enormní nárůstu cen energií máme dokonce za tři roky nejnižší částku? Cena je ovlivněna zejména:

 • klimatickými podmínkami (tuhou nebo mírnou zimou)

 • existencí kogenerační jednotky, která snižuje cenu za GJ tepla

 • zastrojovanými cenami plynu

A právě zastrojovaná cena plynu, o kterou se postaral dodavatel tepla - BBM a.s.. nezpůsobila zdražení ceny tepla v naší lokalitě. Cena za GJ je 645,- Kč bez DPH za 1 GJ (jen pro srovnání cena tepla na sídlišti u nádraží je dvojnásobná).

 

Cenu plynu má BBM a.s. zastrojovanou i pro rok 2023, takže ani v letošním roce nepředpokládáme žádný enormní nárůst. K cenovému skoku, bohužel směrem vzhůru, dojde až v roce 2024. Je třeba se na tuto skutečnost připravit. Dnes nikdo nedokáže odhadnout vývoj ceny plnu na energetické burze, v současné době mírně klesá... Tak uvidíme :).

 

V současné době probíhá zpracování ve firmě iSta a je připravuje se rozúčtování tepla mezi jednotlivé majitele bytů. Budeme včas informovat.


Výběrové řízení na zhotovitele optické sítě ukončeno (14.2.2023)

Jak uložilo poslední shromáždění, provedl výbor výběrové řízení na zhotovitele vnitřní optické sítě v našem domě.

Byly poptány tyto firmy:

 • MC Systems & Services s.r.o., IČO: 28252063 

 • Jiří Novotný - TERM, IČO: 41469054 

 • Lubicon s.r.o., IČO: 27157202

 • COMES, spol. s r.o., IČO: 17047561

 • FiberCity, IČO: 24854221

Vítězem výběrového řízení se stala firma FiberCity, která předložila nejvýhodnější nabídku včetně desetileté záruky na dílo a včetně záručního i pozáručního servisu. V současné době jsme v procesu uzavírání smlouvy o dílo. Realizace bude probíhat od 1.4.2023, přesný harmonogram bude s předstihem publikován.


PF 2023 (1.12.2022)

Všem našim členům přejeme v roce 2023 pevné zdraví, štěstí, životní optimismus a jen dobré a nekonfliktní sousedy. Ať je tento rok rokem dobrým.

A dobrá zpráva hned na začátku. BBM a.s. předložila cenové ujednání na dodávky tepla v roce 2023, které jsou stejné, jako v loňském roce. Nedochází tedy k navýšení záloh. Důvodem je skutečnost, že BBM a.s. má pro tento rok ještě zastropovánu cenu plynu a cenu dále snižuje kogenerační jednotka.


Výměna zámku (1.1.2023)

28. prosince byl vyměněn elektromechanický zámek ve horních dveřích ve vchodu B.


Starší aktuality