AKTUALITY

 


Výtahy - zkušební provoz (3.2.2019)

Výtahy ve vchodu A a B jsou od pátku 8.2.. ve zkušebním provozu. Mohou se vyskytnout závady, prosíme o trpělivost. Hukot vodítek a případné vrzání automatických dveří během krátké doby zeslábne, výtahy se musí "zaběhnout".

Kabiny jsme převzali od dodavatele v naprosto perfektním stavu a bude jen na nás, jak dlouho kabiny v tomto stavu vydrží. Prosím, ohlídejte si své domácí mazlíčky, aby stěny výtahu nebyly v krátké obě podrápané. Nové výtahy také rozhodně neslouží k přepravě staveních materiálů, a rozměrných věcí, které by mohly kabiny poškodit.

Výtahy obsahují dorozumívací zařízení. To bude v průběhu příštího týdne osazeno  SIM kartou. V případě poruchy výtahu budete spojeni přímo s dispečinkem firmy NKZ výtahy, která provádí v našem domě servis. Zařízení je aktivní pouze při poruše. Za normálního provozu zařízení nefunguje.

Sušárna ve vchodu B bude uvolněna do pátku 15.2.2019.


Odstávka výtahu ve vchodu C (3.2.2019)

Výtah ve vchodu C bude odstaven v pondělí 11.2.2019.


Uvedení výtahů do provozu (3.2.2019)

Výtahy ve vchodu A a B budou uvedeny do zkušebního provozu v pátek 8.2.2019.


Shromáždění členů SVJ (3.2.2019)

Shromáždění členů Společenství vlastníků Na Vinici 1732 se koná dne 26.5.2019 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

Program:

1. Volba komisí a zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Přehled příjmů a výdajů v roce 2018
5. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2018
6. Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu
7. Informace o splátkách úvěru
8. Přestávka 20 minut
9. Změny v sytému vytápění
11. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2019
12. Rozpočet na rok 2019
14. Diskuse 
15. Závěr

Program může být ještě upraven, jeho finální podobu obdržíte na pozvánkách.

Datum zveřejňuje s dodatečným předstihem proto, abyste měli možnost včas upravit svůj program a na shromáždě si vyčlenili čas. Těšíme se na Vás.


Rekonstrukce výtahů (29.12.2018)

Rekonstrukce výtahů bude zahájena na počátku ledna 2019. Proběhne ve dvou etapách:

 • 3.3.1.2019 – 7.2.2019  současně vchody A + B
   

 • 7.2.2019 – 21.3.2019 vchod C

Pokud bude 1. etapa ukončena dříve, zahájení rekonstrukce ve vchodu C se posune tak, aby bezprostředně navazovala na etapu první. O tom budeme s předstihem informovat.

 

Rozsah prací:

 • Demontáž a likvidace stávajících kabin, vodítek, závaží, lan a elektroniky výtahů

 • Vybourání otvoru ve strojovně výtahů pro nové vedení lan

 • Osazení nových vodítek kabiny a závaží, které bude přemístěno na bok výtahové šachty

 • Montáž nového trakčního kola, elektroniky a kabin

 • Oživení a programování výtahu

 • Provedení předepsaných zkoušek a vystavení příslušných dokladů, uvedení výtahů do provozu

Je třeba se připravit na velký hluk spojený zejména s kotvením vodítek.

 

Firmě budou po dobu rekonstrukce poskytnuty tyto prostory pro uskladnění materiálu:

 • Sušárna ve vchodu B (žádáme, abyste od 1.1.2019 nevěšeli v této sušárně prádlo. Po dobu rekonstrukce bude 1.1.2018 vyměněna vložka zámku).

 • Místnost vedle kanceláře ve vchodu C

Omlouváme se za těžkosti, které nám všem rekonstrukce výtahů způsobí. Dočasné nepohodlí přinese moderní výtahy a větší kabinou, nižším hlukem a nižší poruchovostí, než je tomu dnes.


Krásné a klidné Vánoce (16.12.2018)

Výbor přeje všem členům SVJ a všem obyvatelům našeho domu krásné a klidné Vánoce, splnění všech Vašich přání a v roce 2019 pevné zdraví, štěstí a životní optimismus.


Nové TV kanály (16.12.2018)

Společná televizní anténa byla přeladěna na nové kanály, které umožňují příjem DVB-T2.

Jedná se o kanály: 24, 26 a 31

DVB-T2 je nové kódování. Pokud ho Váš televizor neumí, signál z těchto kanálů nenaladíte a do budoucna budete muset buď koupit nový televizor nebo SET TOP BOX k Všemu stávajícímu televizoru.

 

Současně obsahuje STA kanály 33, 42, 46, 51, 55 a 58, na kterých je šířen signál v kódování DVB-T. Na tyto kanály máte již naladěno, není třeba s televizory nic provádět.

 

Regionální sítě DVB-T ukončí vysílání již v červnu 2019, celoplošné multiplexy začnou vypínat hlavní vysílače v listopadu 2019 a v lednu 2020 v Praze. Pak již bude probíhat pozemní vysílání výhradně v kódování DVB-T2. Pokud využíváte satelit nebo internetovou televizi, nic se pro Vás nemění ani po uvedených datech.


Počmáraný dům (16.12.2018)

Neznámý vandal počmáral omítku našeho domu v suterénu vchodu B. O této skutečnosti výbor od samého začátku ví a pověřil správce (BBM a.s.), aby se pokusil dílo tohoto "umělce" odstranit. Nelze to ale provést, pokud je teplota okolo nuly a pod nulou. Jakmile se oteplí, budeme malbu řešit.


Přeladění společné televizní antény (30.11.2018)

Dnes provedla servisní firma přeladění anténního systému pro pozemní vysílání na nové kmitočty. Nebyli jsme s předstihem informováni a zatím nemáme k dispozici výpis programů po jednotlivých kanálech. Pokud se stane, že TV bude kostičkovat a programy na obvyklých pozicích nepůjdou, je třeba televizor přeladit, aby se nové kmitočty naladily.

Jakmile obdržíme seznam programů na jednotlivých kanálech, vyvěsme informaci v domě.


Deratizace (31.10.2018)

V domě se v technickém podlaží vyskytli potkani. Proto byly 31.10.2018 položeny deratizační firmou nástrahy nástrahy na jejich vyhubení.


Zrušení odstávky (20.10.2018)

Odstávka vody 24.10.2018 je zrušena. S ohledem na klimatické podmínky a nutnost vytápění, se odstávka a s tím spojená rekonstrukce vodovodní přípojky v našem domě překládá na jaro 2019. O posunutí termínu bylo rozhodnuto na jednání u starosty 18.10.2018


Odvzdušnění topení (11.10.2018)

Žádáme majitele bytových jednotek v 7.NP, aby provedli opakovaně odvzdušnění radiátorů. Voda ze systému byla kompletně vypuštěna a po opětovném napuštění se v radiátorech v nižších patrech mohly vytvořit vzduchové bubliny, které postupně stoupají do nejvyšších pater. Teplota radiátorů je v novém systému závislá na venkovní teplotě, dosud jsou radiátory vyhřívány jen na cca 40°C.


Odstávka vody - rekonstrukce přípojky (11.10.2018)

Ve středu 24.10.208 nepoteče v době od 8.00 do 14.00 studená ani teplá voda. V rámci odstávky provede firma Stavokomplet rekonstrukci vodovodní přípojky v suterénu našeho domu. Potrubí bude až po vnitřní šoupě zrekonstruováno z průměru 50mm na průměr 80mm s cílem, aby i při opětovné aktivaci vodovodního filtru zůstal zachován stávající tlak v potrubí. Rozsah rekonstrukce je vidět na fotografii.

Pokud zaznamenáte problémy s tlakem vody (studené i teplé) nebo pokud zaznamenáte problémy s teplotou vody, prosím o informaci, ideálně e-mailem.


Výtahy a povolení k rekonstrukci (11.10.2018)

K 10.10.2018 jsme získali jsme všechna potřebná stavební povolení pro rekonstrukci výtahu. Platí proto avizovaný termín rekonstrukce 3.1.2019 - 21.3.2019. V první fázi bude provedena rekonstrukce ve vchodu A - ukončení do 7.2.2019, budou následovat souběžně vchody B a C.


Napojení na nový systém dodávky tepla, napouštění topení (26.9.2018)

Nová výměníková stanice bude podle dnešního sdělení dodavatelské firmy TENZA napojena v sobotu 29.9.2018. V rámci připojení dojde v soboru ke krátkodobému přerušení dodávky studené vody, které nepřekročí 2 hodiny. Od soboty bude ohřev teplé vody již v novém systému.

Otopná soustava (radiátory) budou napouštěny v úterý 2.11.2018.

Zkontrolujte si, jestli není porušena těsnost potrubí u všech radiátorů v bytě. Pokud byste zjistili, že dochází k úniku vody (netěsnost u kohoutů a podobě), volejte neprodleně technika BBM a.s. pana Špáda, mob. 778 770 614 nebo přímo ředitele BBM a.s. pana Müllera 602 239 679.


Přerušení dodávky vody (25.9.2018)
Firma TENZA a.s. - dodavatel stavby oznamuje, že ve dnech 28.- 30.9.2018 vždy od 7.00 do 18.00 bude provedena odstávka teplé vody a krátkodobé odstávky studené vody. Důvodem je připojování nových  výměníkových stanic do systému dodávky tepla z kotelny K2.


Napouštění otopné soustavy (25.9.2018)
V průběhu několika příštích dnů (přesné datum neznám, údajně bude vyvěšeno). Napouštění vody do systému bude provedeno zpětnou stoupačkou, tedy tak, aby voda vstupovala do radiátorů v jejich spodní části. K tomu, aby napouštění proběhlo s co nejmenšími problémy a aby co nejdříve proběhlo i případné odvzdušnění, je třeba, abyste otevřeli naplno kohouty (termostatické hlavice) radiátorů a voda tak mohla bez problému proudit potrubím.

Jakmile se začne topit, regulujte pochopitelně radiátory dle vlastního uvážení a potřeb.

Děkujeme za spolupráci.


Oprava STA ve vchodu A (23.9.2018)
V sobotu 22.9.2018 byla provedena oprava systém STA ve vchodu A. Část bytových jednotek měla velmi omezený výběr TV stanic. Důvodem byla závada na jednom z multipřepínačů. Zařízení bylo vyměněno, závada by se již neměla projevovat. Pokud tomu tak není, prosím o informaci na adresu m.janata@email.cz.


Výměníková stanice(23.9.2018)
Firma Tenza instaluje v těchto dnech novou výměníkovou stanici. Přesný termín přepojení ze stávaného systému ohřevu teplé vody na nový výměník není ještě přesně známo. Jakmile nám bude termín oznámen, budeme vás neprodleně informovat. Dodavatel tepla - BBM a.s. počítá s několikadenní odstávkou dodávky teplé vody.

  

 

Mezi okny výměníkové stanice bude na omítce umístěno čidlo pro snímání venkovní teploty. Nové potrubí je vedeno nad úrovní okapového chodníku, v místě, kde vstupuje do domu bude provedeno zakrytování. Důvodem tohoto  řešení je skutečnost, že na patě domu, který je ve svahu, byla provedena silná betonová injektáž, aby obojek v písčitém podloží neujížděl. Dále by muselo dojít k provedení výkopu uvnitř domu. Toto řešení oba problémy eliminuje.


Rekonstrukce výtahů - posunutí termínu (23.9.2018)
Ve středu 19.10.2018 proběhlo jednání s firmou Výtahy Bestlift, s. r. o. Jednatel firmy nás informoval, že stavební úřad Brandýs nad Labem dosud nevydal platné stavební povolení, bez kterého nelze zahájit rekonstrukci. Smlouva předpokládala, že povolení bude vydáno do konce srpna. V případě, že bude stavební povolení vydáno v měsíci říjnu, zasáhlo by posunutí termínu do prosince. Výbor nechce riskovat, že v průběhu vánočních svátků bude některý vchod bez výtahu.

Proto bude vydán dodatek ke smlouvě, který upravuje termín rekonstrukce. Pokud bude stavební povolení vydáno do 15. prosince 2018, bude rekonstrukce výtahů zahájena 3. 1. 2019 a bude ukončena do 21. 3. 2019. O termínu rekonstrukce v jednotlivých vchodech budeme s předstihem informovat.


Rekonstrukce vodovodní přípojky (23.9.2018)
Stavokomplet si pro rekonstrukci přípojky studené vody vyžádal zpracování projektové dokumentace. Výbor zadal zpracování projektu firmě TZpro. Firma zpracuje projekt cca do 1 týdne s tím, že bude definitivně rozhodnuto, zda rekonstrukce bude provedena v porubí DN 50 (stejný průměr, jako stávající přípojka) nebo v potrubí DN 80. V současné době je studená voda bez filtru, který byl silně zanesen a snižoval výrazným způsobem tlak v potrubí. Stavokomplet týden měřil tlak v potrubí přístrojem, který provádí grafický výstup. Ani ve špičce neklesl po vyřazení filtru tlak v potrubí pod 5 atmosfér. Předpokládám, že ani ve vyšších patrech není se studenou vodou problém.

Vlastní rekonstrukce vodovodní přípojky znamená kompletní výměnu potrubí v místnosti vodoměru, nový filtr, zpětnou klapku a ventily na každé větvi (studená voda, studená voda pro ohřev a požární tlaková voda)

Rekonstrukce bude provedena v říjnu 2018. Přerušení dodávky vody s tím spojené bude cca 4 hodiny. O přesném termínu budeme informovat.


K vyúčtování tepla za rok 2017 BBM a.s. (23.9.2018)
Možná jste i vy našli v poštovních schránkách leták, který obviňuje našeho správce BBM a.s. z toho, že porušil povinnost a rozúčtování tepla provedl o více jak 3 měsíce později než ukládá zákon (30.4.2018). Současně leták slouží jako formulář k uplatnění pokuty vůči Městu Brandýs nad Labem, které BBM a.s. vlastní. Autor dokumentu nějak "zapomněl" uvést svou adresu, takže mu nemohu odpovědět přímo.

Za naše SVJ se musím proti tomuto tvrzení důrazně ohradit.

Vyúčtování od správce obdržel výbor SVJ v návrhové formě již v březnu 2018. Po vyřešení připomínek jsme čistopisy obdrželi první dubnový týden a 10.4.2018 bylo distribuováno majitelům bytových jednotek. Tedy nikoli o 3 měsíce později, ale o tři týdny dříve než ukládá zákon. Protože se majitelé bytových jednotek vzdali lhůty na odvolání, byly přeplatky záloh vyplaceny v průběhu měsíce května (nikoli až k 31.7.2018 jak ukládá zákon).

S BBM a.s. má výbor SVJ podstatně lepší zkušenosti, než s minulým správcem. Vztahy jsou naprosto korektní a správce nám vychází maximálně vstříc. Naprosto profesionální přístup předvedl při likvidaci následku požáru, ke kterému došlo v našem domě 4.8.2018, stejně tak při likvidaci následků vichřice v loňském roce.


Rekonstrukce vodovodní přípojky (18.9.2018)
Stavokomplet rekonstrukci přípojky o několik dnů odkládá. O termínu. kdy nepoteče studená voda budeme dopředu informovat.


Rekonstrukce lodžie po požáru (11.9.2018)
Do dnešního dne byla vyměněna okenní soustava. Probíhají práce spojené se zateplením, dlažbami a omítkou. Po ukončení těchto prací bude demontováno zábradlí a provedeno jeho přelakování a následné zasklení. Dojde k výměně prasklého skla v 1.NP. Skla již máme zakoupená.


Rekonstrukce topení (11.9.2018)
V současné době probíhá naplno rekonstrukce topení v našem domě. Probíhá instalace výměníkové stanice a vodovodní přípojky k ní. V domě se pohybují řemeslníci dodavatelské firmy. Je třeba se připravit i na zvýšený hluk  (bourací kladiva, příklepové vrtačky...). Práce budou trvat cca 1 týden.

S největší pravděpodobností v úterý 18.9.2018 nepoteče celé dopoledne studená voda - bude provedena rekonstrukce přípojky v místnosti vodoměrů s cílem zvýšit tlak v potrubí. Budou vyměněny zanesené filtry a zinkové části potrubí. O přesném termínu budeme informovat.

Topná zkouška by měla proběhnout na konci měsíce září.Starší aktuality