AKTUALITY


Rekonstrukce bytové jednotky 56 (8.3.2018)

Od pondělí 12.3.2018 bude prováděna částečná rekonstrukce bytu č.56 (vchod C, garsonka v 5. patro). Omlouvám se za hlučné práce zejména na začátku rekonstrukce. Předpokládaná doba rekonstrukce 2-3 týdny.

Změna termínu revize vchody A + B (27.2.2018)

Dnes ve 12 hodin oznámil pan Živnůstka, že je nemocný a dnes nemůže revizi provést. Náhradní termín je zítra, kdy bude provedena revize v celém domě. Pan Živnůstka bude k dispozici od 14.00 do 19.00 hodin.
Omlouváme se za vznikllé kmplikace.

Revize plynu (12.2.2018)

Revize plynu včetně plynových spotřebičů bude v našem domě provedena takto:

         27.2.2018 v době 15.00 - 18.00 ve vchodech A + B

         28.2.2018 v době 15.00 - 18.00 ve vchodu C

Pokud by někomu z vážných důvodů uvedený čas nevyhovoval, lze se domluvit s revizním technikem na opačném termínu (pro byt ve vchodu A+B 28.2.2018 a naopak pro vchod C již 27.2.2018). Otočení termínu si, prosím, řešte přímo s panem Živnůstkou - mob.603 441 431.

 

Revize se pochopitelně netýká garsonek, kde plyn není zaveden.


Závada elektroinstalace (17.1.2018)

Ve středu 17.1.2018 odpoledne byly majitelem bytu 58 nahlášena závada elektroinstalace. Zkrat na prače v sousední garsonce způsobil výpadek třífázového jističe. Současně s tím shořely oba jednofázové jističe byty 58 a 60 byly bez elektřiny. Správce zareagoval s nebývalou rychlostí a 30 minut od nahlášení byly oba jističe vyměněny. Další důkaz, že naše rozhodnutí o změně správce bylo správné.


Smutná zpráva (16.1.2018)

12.1.2018 zemřel dlouholetý obyvatel našeho domu pan Petr Pechouš. Jeho nejbližším vyjadřujeme hlubokou soustrast.


Doklady do daňových přiznání (16.1.2018)

Oznámení o výši výnosů z pronájmu za rok 2017 (pro všechny) a Potvrzení o příjmech za rok 2017 (pro ty, kterých se dokument týká) budou správcem vystaveny do konce měsíce ledna a následně distribuovány.


Zřízen BusinessBanking (16.1.2018)

16.1.2018 jsme zřídili k internetovému bankovnictví ještě BusinessBaking24, který umožňuje odesílat správci účetní věty přímo do účetního programu Helios. Odpadá tak ruční přepisování dat spojené s možnými překlepy.


Krádež ve vchodu B (16.1.2018)

Oznámila nám paní Jirsová, že ji někdo z kola ukradl obě světla. Věříme, že se jedná pouze o nejapný žert a ten, kdo si světla vypůjčil, je paní Jirsové zase vrátí....


Shromáždění členů Společenství (16.1.2018)

Letošní shromáždění Společenství vlastníků na Vinici 1732 proběhne v neděli 27. května 2018 v 15.00 hodin v jídelně Popelka na Průmyslové ulici. Program bude s předstihem zveřejněn.


Zvýšení ceny za úklid (16.1.2018)

Dnem 1.1.2018 došlo ke zdražení úklidových služeb o 19,8%. Jakmile jsme informaci obdrželi, nechali jsme si zpracovat nabídku na úklidové služby od stávajícího správce. Cenová nabídka BBM a.s. byla prakticky totožná s cenou MIVY po lednovém navýšení. Firmu proto zatím nebudeme měnit, projed.náme na shromáždění.


PF 2018

Všem členům společenství a všem obyvatelům domu přejeme do nadcházejícího roku pevné zdraví, životní optimismus a dobré a nekonfliktní sousedy.


Cena tepla v roce 2018 (28.12.2017)

BBM a.s. zaslala Cenové ujednání pro rok 2018. Cena vody pro ohřev zůstává nezměněna (71,73 Kč/m3)Cena tepla je 586,50 Kč/GJ, to je zvýšení o 2,2% (loni byla cena 573,52,- Kč/GJ). Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 15%.


Úhrada pojišťovny Generali  (28.12.2017)

Dne 19.12.2017 uhradila pojišťovna Generali částku 82.761,- Kč za opravu střechy po říjnové vichřici. Pojišťovna neuhradila opravu společné televizní antény, protože se podle jejího výkladu jedná o věc umístěnou na střeše, nikoli o trvalou součást budovy (to je minimálně v případě anténního stožáru diskutabilní). Spoluúčast společenství daná smlouvou byla 1000,- Kč.

Rekapitulace nákladů opravy:

     - oprava střešní krytiny: 69.035,- Kč  (pojišťovnou uhrazeno 68.035,- Kč)

     - oprava systému bleskosvodů: 14.726,- Kč (plně hrazeno pojišťovnou)

     - oprava STA včetně nového stožáru: 17.464,- Kč (pojišťovnou neuhrazeno)

 

Pojišťovna rovněž neprovedla úhradu škody na vozidlech, poškozených součástmi bleskosvodů. Podle zákona v případě vichřice nenese společenství vinu. Budova byla v dobrém technickém stavu, bleskosvody byly dokonce shodou okolností servisovány jen 5 dnů před vichřicí. Vlastník budovy tedy nic nezanedbal a z pohledu zákona není viníkem poškození vozidel. A protože není viníkem, pojišťovna plnění odmítla. Podobné je to i ostatních pojišťoven.


Oprava kanalizace ve vchodu B provedena (7.12.2017)

Dnes proběhla avizovaná oprava kanalizace v obou šachtách ve vchodu B. Bylo vyměněno potrubí s revizními otvory, potrubí v šachtách bylo zabetonováno. Zdroj zápachu po vyschnutí šachet zcela zmizí.

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v době, kdy byla kanalizace rozpojena a my jsme byli uvnitř, posílali své výkaly. Speciálně bych chtěl poděkovat tomu, kdo do odpojené kanalizace vypustil vanu. Napadají mě slova, která jsou na těchto stránkách nepublikovatelná... A vám, slušným lidem ve vchodu B, se omlouvám za to, že jsme kvůli těm neslušným museli uzavřít bez varování přívod vody. Znečištěnou dlažbu, ke které tím došlo, budeme řešit zítra.


Oprava bleskosvodů (7.12.2017)

V úterý 5.12.2017 byla provedena oprava bleskosvodů po vichřici.Střecha je kompletně opravena.


Oprava kanalizace přesunuta (30.11.2017)

Velmi se omlouváme, ale oprava kanalizace je ze dne 30.11.2017 přesunuta na čtvrtek 7.12.2017.

Žádáme, aby obyvatelé, kteří bydlí ve vchodu B ve čtvrtek 7.12.2017 od 08 do 16.00 hodin nepoužívali kanalizaci (pračky, záchody, myčky na nádobí, umyvadla, prostě všechny zdroje, které zatěžují kanalizaci). V opačném případě by splašky vytekly do kolárny a do vašich sklepů.

Děkujeme za pochopení.


Oprava kanalizace (28.11.2017)

Ve čtvrtek 30.11.2017 bude ve vchodu B provedena výměna části potrubí kanalizace v kolárně a v prostoru sklepních kójí u uzávěru plynu.

Je bezpodmínečně nutné, aby obyvatelé, kteří bydlí ve vchodu B 30.11.2017 od 08 do 16.00 hodin nepoužívali kanalizaci (pračky, záchody, myšky na nádobí, umyvadla, prostě všechny zdroje, které zatěžují kanalizaci). V opačném případě by splašky vytekly do kolárny a do vašich sklepů.

Děkujeme za pochopení.


Havárie vody (26.11.2017)

V neděli 26.11.2017 došlo v ranních hodinách k havárii hlavního přívodu vody do domu Na Vinici 1733 a zaplavení domu. Byli povoláni hasiči, kteří provedli odčerpání vody. Současně byl uzavřen přívod vody na sídliště. Jsou prováděna opatření k tomu, aby Stavokomplet mohl provést před dome 1733 výkopové práce a opravit potrubí. Do té doby voda nepoteče. Bližší informace zatím nemáme.
Havárie odstraněna v neděli v 15.00 hodin.


Oprava střechy (25.11.2017)

Střecha výtahových šachet A a B i podélná atika jsou opraveny. Střechy šachet jsou provedeny podstatně lépe než byly před vichřicí. Oplechování je provedeno i po obvodových zdech šachet. Zbývá ještě vyřešit bleskosvody, s firmou jednáme. Cena opravy je 60.030,- Kč.


Oprava střechy (23.11.2017)

O víkendu 24.- 26.11.2017 bude provedena oprava střechy poškozené vichřicí. Budou vyměněny OSB desky na šachtách vchodu A a B, doplněn zateplovaní polystyrén, bude provedeno nové oplechování obvodu šachet a položena nová střešní krytina. Bude také opravena uvolněná atika na straně do ulice Na Vinici.

Následně bude ještě provedena oprava a revize bleskosvodů, o termínu budeme informovat.

Práce bude hradit pojišťovna.


Oprava kanalizace - 1.etapa (23.11.2017)

V současné době se šíří ve vchodu B (kočárkárna) silný zápach. Je způsobena neútěšností revizního otvoru v šachtě kočárkárny. Proto bude do 14 dnů provedena výměna celého kusu potrubí v obou šachtách vchodu B. Náklady budou okolo 35.000,- Kč.

Předem oznámíme den výměny kanalizačního potrubí. V tento den bude bezpodmínečně nutné, aby v dotčených bytech nebyla použita kanalizace (splachování, mytí nádobí, pračky, atd.). Kanalizace bude rozpojena (cca od 8.00 do 15.00 hodin) a veškeré splašky by vytekly v kočárkárně a ve sklepě. Oznámení vyvěsíme ve vchodech i ve výtahu.


Uvolnění kočárkáren (06.11.2017)

Vážení obyvatelé domu. Shromáždění před rekonstrukcí rozhodlo o tom, že pod schody ve všech vchodech bude vybudována kočárkárna, aby rodiče s malými dětmi mohli uzamknout kočárky hned vedle výtahů.

Někteří z Vás začali používat tyto prostory k uskladnění kol. Nic proti tomu, pokud ve vchodu není nikdo, kdo by potřeboval prostor využít k původnímu účelu. V současné době je zapotřebí uvolnit prostor ve vchodu B. Žádáme proto majitele kol, kteří je v kočárkárně vchodu B skladují, aby svá kola přesunuli do kolárny nebo přeorganizovali místnost tak, aby se tam bez problémů vešly 2 kočárky.

Současně žádáme všechny majitele bytových jednotek a obyvatele domu, aby do konce měsíce odstranili z kočárkáren všechny předměty, které tam nepatří (pneumatiky, kusy nábytku, atd. atd.) a aby odstranili i torza jízdních kol, která nepoužívají, a která jen zabírají místo ostatním.


Havárie střechy - stav oprav k 06.11.2017  (06.11.2017)

 • STA je opět v provozu v celém rozsahu

 • Opravu střechy provede firma Vladimír Svoboda - STŘECHY, KLEMPÍŘSTVÍ. Firma v současné době odstraňuje havárie, které jsou závažnější než poškození výtahových šachet. Předpoklad provedení kompletních prací na šachtách je do konce listopadu 2017. Realizováno prostřednictvím správce - BBM a.s.

 • Likvidátor pojišťovny Generali navštíví objekt 8.11.2017. Pojišťovna vede 2 škodní případy:
            1) poškození střechy
            2) poškození dvou vozidel zátěžemi bleskosvodů


Havárie střechy - stav oprav k 31.10.2017  (30.10.2017)

 • Odborná firma detailně prohlédla střechu a zpracování rozpočet. Následně nakoupí materiál a zřejmě na začátku příštího týdne začne finální oprava střechy.

 • Byly zaplachtovány výtahové šachty A+B, na rozdíl od sousedního objektu kvalitní plachtou, která by měla odolat běžnému větru.

 • Při instalaci nového stožáru STA se ukázalo, že nosníky na výtahové šachtě vchodu A jsou vichřicí natolik poškozeny, že nový stožár bude nutné kotvit kompletně znovu. Bylo zprovozněno pozemní vysílání. Kotvení stožáru a obnovení satelitního příjmu je plánováno na středu 1.11.2017

 • Bylo oznámeno poškození dalšího vozidla padající zátěží bleskosvodu. Bylo oznámeno pojišťovně jako další škodní událost.


Havárie střechy (30.10.2017)

V pondělí v dopoledních hodinách provedl správce prohlídku střechy. Oproti poškození, které bylo zjištěno 29.10.2017 dopoledne došlo navíc k odtržení části atiky na střeše domu směrem k ulici Na Vinici. To je z pohledu bytových jednotek největší závada, protože hrozí zatečení vody do dětských pokojů a ložnic u třípokojových bytů. Protože poškození majetku na domech je celorepublikové, Brandýs nad Labem a okolní domy nevyjímaje, je velmi obtížné zajistit opravy. Přesto se podařilo zajistit firmy k odstranění hlavních závad takto:

 • V úterý 31.10.2017 dopoledne nastoupí klempíř s "střechař" s úkolem v prvním pořadí zabezpečit a opravit uvolněnou atiku nad bytovými jednotkami a v další etapě provést odklizení sutin a opravu výtahových šachet. zatím nedokážeme kvalifikovaně odhadnout jak dlouho budou práce probíhat. Sledujete internet, budeme Vás průběžně informovat.

 • V úterý 31.10.2017 bude zahájena oprava STA ve vchodu A. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být zítra v podvečerních hodinách STA zprovozněna (nevíme jestli zcela nebo zčásti)

 • Až bude provedena kompletní oprava střechy včetně výtahových šachet, bude povolána firma na opravu soustavy bleskosvodu. (V úterý 24.10.2017 provedla firma připevnění vedení na atikách zemnícími vodiči ke konstrukci domu, provedla druhé svody na výtahových šachtách a zdvojila křížení hlavních tras bleskosvodu. Od úterý jsme měli rozšiřující revizní zprávu na systém bleskosvodu.Pokud by tyto práce nebyly provedeny, zcela jistě by se podstatná část soustavy z atik a výtahových šachet zřítila ze střechy dolů na zaparkovaná auta...)

Dnes nám také oznámila pojišťovna Generali, že zaregistrovala škodní událost pod č.j.: 7000037068.

Fotografie poničené střechy a Krátká videa můžete vidět zde.


Havárie střechy (29.10.2017)

V ranních hodinách 29.10.2017 došlo vlivem vichřice na střeše k devastujícímu poškození výtahových šachet vchodu A a B. Ve vchodu A byl navíc zdemolován stožár společné televizní antény. Všechny antény byly zlámány, satelity zprohýbány. Několik dnů tak minimálně ve vchodu A nepůjde TV signál. Uvolněná betonová zádrž vedení bleskosvodu spadla ze střechy a poškodila jeden osobní automobil.

Situaci řešíme v těchto krocích:

 • byl povolán hasičský záchranný sbor k odstranění částí střešní krytiny, která ba moha dá způsobit materiální škody.

 • s havárií byl seznámen ředitel BBM a.s. s žádostí o okamžité řešení

 • v pondělí bude objednána oprava stožáru STA s cílem zkrátit na minimální dobu výpadek TV signálu ve vchodu A

 • byla kontaktována pojišťovna

Fotografie poničené střechy můžete vidět zde.


Havárie vody (15.10.2017)

V noci ze 14. na 15.10.2017 došlo v bytě číslo 1 k havárii vody. Voda protekla světlíky ve vchodu A za výtahem a ve vchodu B před výtahem až do suterénu, kde vytékala sádrokartony na WC vchodu A a stropem v sušárně vchodu B. Je pravděpodobné, že se voda dostala do elektroinstalace především u nerekonstruovaných jader. Velmi důrazně žádáme majitele bytových jednotek ve vchodu A za výtahem a ve vchodu B před výtahem, aby otevřeli světlíky a nechali je vyschnout. Pokud bude voda v krytech svítidel v koupelně a na WC, vypněte elektřinu (stačí příslušný jistič), kryty sejměte a vodu vylijte.

Důvodem havárie byla opět (po kolikáté už) zpuchřelá kovová hasička. Prosím zkontroluje, zda není taková hadička i ve Vašem bytě a pokud ji máte již řadu let bez výměny, velmi doporučujeme to udělat. Telefonní číslo na instalatéra je v sekci KONTAKTY:


Mytí oken (8.10.2017)

V úterý 10.10.,2017 provede úklidová firma pololetní čištění oken ve společných prostorách domu.


Jaké práce jsme provedli o prázdninách (11.9.2017)

 • Byla kamerou prozkoumána kanalizace a následně provedeno frézování kanalizace od dešťovodů až do vtoku do hlavního kanalizačního řadu před domem. Kamerové zkoušky ukázaly poškození potrubí ve vchodu C, v současné době s BBM a.s. řešíme nejvhodnější variantu nápravy.

 • Byla provedena plošná jiskrové zkouška střešního pláště, která odhalila 6 drobných trhlin, oprava proběhne v září

 • Probíhá druhé kolo výběrového řízení na dodavatele výtahů, předpokládáme výběrové řízení ukončit v průběhu října 2017. Pro druhé kolo byla zpřesněna kritéria - zachovat stávající motory, vyměnit kompletně kabinu, přemístit závaží na bok šachty a tím prodloužit kabinu, vyměnit lana a kompletní elektroniku.


Nabídka bezpečnostních dveří (11.9.2017)

Výbor navštívila firma Dveře 21 s.r.o.  s žádostí o uveřejnění nabídky na instalaci dřevěných bezpečnostních dveří. Nabídku zveřejňujeme bez jakéhokoli dalšího komentáře tak, jak ji firma předložila. Stáhnou si ji můžete zde. V případě odběru 3 a více kusů je sleva 1000kč na dveře.


Refinancování úvěru (11.9.2017)

Dnem 1.8.2017 jsme změnili stavební spořitelnu, jak nám uložilo shromáždění. Tímto dnem došlo k vynulování účtu u Wüstenrot a převedení úvěru ke Stavební spořitelně České spořitelny. Měsíční splátka úvěru je nyní 100.224 měsíčně.


Plán oprav a rekonstrukcí (16.7.2017)

 • V současné době nás trápí především netěsnost dešťovodů, kdy při přívalových deštích dochází k vylití vody v suterénu domu. Zadali jsme BBM a.s. provést rozsáhlejší opravu s cílem odstranit opakující se problém. BBM a.s. si vyžádala plány kanalizace a předpokládá vyfrézování usazenin v litinovém potrubí tak, aby litina měla původní průměr. Následně bude provedeno přetěsnění spoje litiny a umělohmotných dešťovodů.

 • BBM a.s. byla pověřena provedením jiskrové zkoušky střešního pláště. Správce již našel firmu, která zkoušku provede. Následně bude provedena oprava zjištěných závad. O výsledku budeme informovat.

 • Vrcholí výběrové řízení na dodavatele nových výtahových kabin. Protože se jedná o nákladnou akci, provádíme výběrové řízení opravdu podrobně včetně návrhu servisních smluv. Všechny firmy, které se výběrového řízení účastní, kalkulují značnou dobu (3-+4 měsíce) mna výrobu kabin a cca 3 týdny instalace. S největší pravděpodobností tak kabiny budou objednány v letošním roce, ale vlastní výměna bude provedena na začátku příštího roku. Nechceme riskovat, že by výpadek výtahů zasáhl do předvánočního a vánočního období.


Výměna ventilů (16.7.2017)

28.6.2017 byla provedena výměna 27 ventilů na stoupačkách vody. Současně byly prověřeny ventily na stoupačkách ústředního topení a 5 ventilů bylo vyměněno. Bylo opraveno topení v bytové jednotce 28.


Starší aktuality