Up Fotogalerie


 

Vichřice 29.10.2017

V neděli 29. října udeřila vichřice a s nebývalou silou zasáhla náš dům, dům 1733 a dům 1729. U nás byly poškozeny 2 střechy na výtahových šachtách, zdemolován stožár STA  a poškozeny bleskosvody.

Udeřila zima v Brandýse
Zima je letos na naše podmínky opravdu dlouhá a krutá. A město se "stará" o chodníky a silnice. Alespoň na našem sídlišti se museli lopat chopit sousedé a vyházet nejen chodníky, ale i parkoviště před domem.

Zloději a vandalové
Zloději a vandalové jsou v našem době častěji, než bývá milo. Sprejeři ve výtahu a na dveřích, vykradené hydranty a hasicí přístroje, černé přípojky ze společné elektřiny, vloupání do místnosti regulace....

Proč bychom také měli rekonstruovat...

Několik snímků, které dokumentují, proč je třeba provést rekonstrukci domu. Havarijní stav elektřiny, oken, zdí, podlah.

Jak si představujeme volné chodby
Zákon o požární ochraně hovoří jasně. Všechny únikové prostory (a tím je v našem domě chodba) musí být zcela průchodné, nic nesmí zužovat jejich profil a nesmí se na nich vykytovat nic, co by zvyšovalo intenzitu hoření a bránilo úniku osob z hořícího domu...

Brandýs letecky

Několik snímků našeho sídliště z ptačí perspektivy. Škoda, že při fotografování bylo moc špatné počasí.