Kontakty

 Oficiální název:

 Společenství vlastníků Na Vinici 1732

 Adresa:
 

 Na Vinici 1732
 250 01 Brandýs nad Labem

Složení výboru

Martin Janata - 775 748 577 (předseda)

Mikuláš Dóka  - 773 116 131 (místopředseda)
Anna Dobrová - 722 542 405
ing.Petr Kozák - 606 109 572

 

Revizor: Jaroslava Pekárková

 Identifikační číslo:  289 03 340
 Bankovní spojení:

 ČSOB Brandýs nad Labem  

 Číslo účtu:  230723407/0300
 E-mail:  svj1732@email.cz
 Datová schránka:  9c6cpei


Úřední hodiny:

každé první pondělí v měsíci: 19.00 - 20.00
kancelář výboru, suterén vchod C

 

Jednání s výborem probíhá s výjimkou havárií a nenadálých situací v úředních hodinách. Své podněty a žádosti můžete kdykoli předkládat emailem nebo písemně prostřednictvím schránky, která je umístěna ve vestibulu ve vchodu C a označena modrým nápisem Společenství Na Vinici 1732. Stejným způsobem můžete hlásit zjištěné závady ve společných prostorách našeho domu.

Další důležité kontakty:
KDO telefon mobil e-mail
NON STOP HAVARIJNÍ SLUŽBA   778 755 342  
BBM a.s. - Technik BBM
Vladimír Špát
  778 770 614  
BBM a.s. - Vedoucí technik BBM
Zděněk Müller
  778 762 967 zdenek.muller@brandysko.cz
BBM a.s. - účetní, správa nemovitostí
Miroslava Linková
  737 735 274 miroslava.linkova@brandysko.cz
Výtah - poruchy, vyprošťování osob NON STOP   737 368 736  
HAVÁRIE VODY  (vodovodní a kanaližační řad) - STAVOKOMPLET 326 905 618

326 905 698

po pracovní době
606 167 187
stavokomplet@stavokomplet.cz
Poruchy PLYN (RWE) 1239    
Poruchy ELEKŘINA (ČEZ) 840 850 860    
Voda,topení,plyn  - pan Jiří Svoboda (místní)   603 300 384  
Hasiči   150  
Policie   158  
Záchranka   155  
Záchranný systém   112  
Městská policie - hlídka   724 184 073