Úřední deska

Shromáždění členů SVJ (zveřejněno 8.9.2020)

Shromáždění členů Společenství vlastníků Na Vinici 1732 se koná dne 04.10.2020 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

Program:

1. Volba komisí a zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva o činnosti výboru
3. Zpráva o činnosti správce
4. Revizní zpráva
5. Přehled příjmů a výdajů v roce 2019
6. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2019
7. Informace o splátkách úvěru
8. Volba výboru a revizora
9. Přestávka 20 minut
10.Seznámení s výsledky voleb
11. Výměna vodoměrů a poměrových měřičů tepla
12. Informace o optické síti T.mobile
13. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2020
14. Rozpočet na rok 2020
15. Diskuse 
16. Závěr

Program může být ještě upraven, jeho finální podobu obdržíte na pozvánkách.

Datum zveřejňuje s dodatečným předstihem proto, abyste měli možnost včas upravit svůj program a na shromáždě si vyčlenili čas. Těšíme se na Vás.