Úřední deska

Shromáždění vlastníků (zveřejněno 18.04.2016)

V souladu s článkem XI., odst.5 Vás výbor SVJ zve na shromáždění Společenství Na Vinici 1732, které se koná v neděli 8. května 2016 od 15.00 hodin v sále firmy Jídelna Popelka s.r.o., Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem.

 

Program:

 

1. Volba komisí a zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Zpráva o činnosti výboru
 3. Zpráva o činnosti správce
 4. Přehled příjmů a výdajů v roce 2015
 5. Účetní závěrka a zpráva o hospodaření za rok 2015
 6. Stanovení výše měsíčních záloh za úhrady spojené s užíváním bytu
 7. Informace o splátkách úvěru
 8. Přestávka 20 minut
 9. Kamerový systém – změna legislativy
 10. Domovní řád
 11. Plán oprav a rekonstrukcí v roce 2016
 12. Rozpočet na rok 2016
 13. Informace o způsobu vytápění a dodávky teplé vody, připravované změny
 14. Diskuse
 15. Závěr

Program může být ještě upraven.